Hulp bij invullen belastingformulieren

Met ingang van 1 maart 2020 kunnen de belastingaangiften worden gedaan over het jaar 2019.
De belastinghulpen van Vota in Bodegraven-Reeuwijk zijn er klaar voor. Zij hebben hun jaarlijkse bijscholing achter de rug.
De belastinghulpen zijn Vota-vrijwilligers, zij helpen particulieren bij het invullen van hun formulieren. Deze ondersteuning is gratis en vindt thuis plaats.
Deze hulp wordt alleen geboden aan minderdraagkrachtigen, zoals veel ouderen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden
€ 50.000,-. Vota ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften. Aangiften met inkomsten uit aanmerkelijk belang vallen daarbuiten.
Hoe meldt u zich aan?

  1. Als u vorig jaar ook al gebruikt maakte van de hulp bij belastingaangifte, dan kunt u contact opnemen met de vrijwilliger die u vorig jaar hielp. U hebt dan waarschijnlijk al een machtigingsformulier van de belastingdienst ontvangen waarmee de vrijwilliger uw aangifte kan doen.
  2. U kunt zich telefonisch aanmelden bij de coördinator Anneke Versloot, tel. 06-28808346.
  3. Via het aanmeldingsformulier op de website www.votad.nl

De vrijwilligers houden zich aan de privacy richtlijnen van Vota. Zij werken met een machtiging die voor u bij de belastingdienst wordt aangevraagd. Dat betekent dat u uw DIGID-gegevens niet hoeft vrij te geven. De privacy richtlijnen vind u op de website www.votad.nl.

0 Shares
Sluit Menu